Vi gir ungdom innblikk
i framtidens arbeidsmarked

VÅRE WORKSHOPS

Fremtidens matproduksjon

Bryr du deg om mat og miljø?
Lær mer om fremtidens matforsyning. I denne workshopen vil vi se på insekter som alternativ til dagens matprodukter. Elevene vil kunne smake og komme med alternative retter for fremtiden.

Lær koding og teknologi

Synes du spillutvikling høres spennende ut? I denne workshopen vil du lære mer om bruk av teknologi når det kommer til spill og teknologi som finnes i dag. Her vil det bli gitt innføring i koding, hvor eleven får prøve selv. Vi vil se på yrker som kan bruke koding i fremtiden.

Yrker i fremtiden og innovasjon

Har du lyst til å starte din egen bedrift? Gjennom en kreativ plattform vil elevene oppdage hvilke alternativer som finnes i fremtiden og lære mer om innovasjon. Elevene inspireres til å skape morgendagens arbeidsmarked.

VET DU HVA DU VIL BLI?

 
 
 

VÅRE WORKSHOPS

Fremtidens matproduksjon

Bryr du deg om mat og miljø?
Lær mer om fremtidens matforsyning. I denne workshopen vil vi se på insekter som alternativ til dagens matprodukter. Elevene vil kunne smake og komme med alternative retter for fremtiden.

Lær koding og teknologi

Synes du spillutvikling høres spennende ut? I denne workshopen vil du lære mer om bruk av teknologi når det kommer til spill og teknologi som finnes i dag. Her vil det bli gitt innføring i koding, hvor eleven får prøve selv. Vi vil se på yrker som kan bruke koding i fremtiden.

Yrker i fremtiden og innovasjon

Har du lyst til å starte din egen bedrift? Gjennom en kreativ plattform vil elevene oppdage hvilke alternativer som finnes i fremtiden og lære mer om innovasjon. Elevene inspireres til å skape morgendagens arbeidsmarked.

VET DU HVA DU VIL BLI?

VÅRE WORKSHOPS

Framtidens matproduksjon

Bryr du deg om mat og miljø?
Lær mer om framtidens matforsyning. I denne workshopen vil vi se på insekter som alternativ til dagens matprodukter. Elevene vil kunne smake og komme med alternative retter for framtiden.

Lær koding og teknologi

Synes du spillutvikling høres spennende ut? I denne workshopen vil du lære mer om bruk av teknologi når det kommer til spill og teknologi som finnes i dag. Her vil det bli gitt innføring i koding, hvor eleven får prøve selv. Vi vil se på yrker som kan bruke koding i framtiden.

Yrker og innovasjon i framtiden

Har du lyst til å starte din egen bedrift? Gjennom en kreativ plattform vil elevene oppdage hvilke alternative jobber som finnes i framtiden og lære mer om innovasjon. Elevene inspireres til å skape morgendagens arbeidsmarked.

VET DU HVA DU VIL BLI?

Arbeidsmarkedet er i endring og i framtiden vil analytiske ferdigheter, evne til aktiv læring, kreativitet og teknologidesign være viktige egenskaper! Våre workshops vil kunne tilby nettopp dette

1/1

OM OSS

Vi er fire masterstudenter som går master i Entreprenørskap og Innovasjon ved NMBU,

som vil arrangere en gratis dag fylt med interaktive workshops som kan hjelpe ungdomsskoleelever med utdanningsvalg. 

Denne dagen vil gi elevene et bredere syn på hva slags karrieremuligheter de har, og de vil få innsikt i framtidens arbeidsmarked. Workshopene omhandler temaer som innovasjon, teknologi, framtidens matproduksjon, samt utvikling innen miljø og helse. 

 

VIL DU HA WORKSHOPS PÅ DIN SKOLE?

Vi leter for tiden etter ungdomsskoler som vil utvikle og teste pilot-workshops i dialog med oss.
Dette er helt gratis å være med på.
Ta kontakt med oss for mer informasjon! 

Kontakt oss!

© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com

  • Instagram - svarte sirkelen
  • Facebook


DIN FRAMTID

Dagen for ungdom